Біохімічні дослідження

Біохімічний аналіз - дозволяє оцінити обмін речовин і роботу внутрішніх органів: печінки, нирок, підшлункової залози та інші. Кров для дослідження необхідно здавати на порожній шлунок.

Аналіз беруть з вени.

Як розшифрувати результати біохімічного аналізу крові?

Отже:

 • підвищення рівня глюкози свідчить про порушення обміну вуглеводів і свідчить розвитку цукрового діабету;
 • про жировому обміні судять за вмістом у крові холестерину, ліпопротеїдів, тригліцеридів;
 • зміна концентрації фосфору, кальцію свідчить про порушення мінерального обміну, що зустрічається при захворюваннях нирок, рахіті, деяких гормональних порушеннях;
 • важливі показники - калій, натрій і хлор, оскільки зміна концентрації цих елементів несприятливо позначається на роботі внутрішніх органів, особливо серця;
 • зменшення вмісту білка зустрічається при захворюваннях печінки, нирок, голодуванні;
 • на порушення функції печінки вказує підвищення таких показників, як: АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, холінестерази;
 • зміна рівня амілази говорить про патологію підшлункової залози;
 • підвищення рівня креатиніну характерне для ниркової недостатності;
 • на інфаркт міокарда вказує підвищення концентрації КФК-МВ, ЛДГ;
 • показники білорубіну дозволяють визначити можливу причину жовтухи і оцінити її тяжкість;
 • С-реактивний білок (СРБ) є найбільш чутливим та найшвидшим індикатором гострого запального захворювання (запалення легенів, апендициту та ін.)

 

Основні біохімічні дослідження:

 1. D-димер
 2. Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 3. Альбумін
 4. Амілаза
 5. Аналіз сечі на камнеобразующую функцію
 6. Аналіз сечі за Нечипоренком
 7. Аполіпопротеїн-А
 8. Аполіпопротеїн-В
 9. Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
 10. Білкові фракції
 11. Бікарбонати (р СО2)
 12. Білірубін непрямий
 13. Білірубін загальний
 14. Білірубін прямий
 15. Біохімія загальна
 16. Вітамін 12
 17. Глікемічний профіль
 18. Глікозильований гемоглобін A1c
 19. Глутамілтранспептидази (ГТТП)
 20. Глюкоза крові
 21. Глюкозотолерантний тест (ГТТ)
 22. Гомоцистеїн
 23. Залізо Дослідження газового складу крові
 24. Калій
 25. Кальцій Кальцій іонізований
 26. Кальцій сечі
 27. Кисла фосфотаза (КФ)
 28. Кислотноосновного склад крові (КОС)
 29. Кліренс ендогенного креатиніну
 30. Комплекс печінкових проб (білірубін (всі), АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП)
 31. Комплексне дослідження ліпідного обміну (тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ)
 32. Креатинін
 33. Креатінфосфатаза
 34. Креатинфосфокінази МВ-фракція (КФК - МВ)
 35. Креатінфосфотаза (КФК)
 36. Лактатдегідрогеназа
 37. Лептин
 38. Магній
 39. Міоглобін
 40. Сечова кислота
 41. Сечовина
 42. Натрій Загальний аналіз сечі (біохімічне + мікроскопічне дослідження)
 43. Загальний білок
 44. Визначення катехоламінів та їх метаболітів в сечі
 45. Визначення кортикостероїдів в сечі
 46. Визначення наркотичних речовин в сечі
 47. Реакція Бенс-Джонса
 48. З-пептид тимолова проба
 49. Трансферин
 50. Тригліцериди
 51. Тропонін (кількісне дослідження)
 52. Феритин
 53. Фолієва кислота
 54. Фосфор
 55. Хлориди
 56. Холестерин
 57. Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа-ліпопротеїди) (ХЛВП)
 58. Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета-ліпопротеїди) (ХЛНП)
 59. Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета-ліпопротеїди)
 60. Холінестеразою
 61. Церулоплазмін (мідна оксидаза)
 62. Лужна фосфатаза (ЛФ)
 


Консультація та лікування в Ізраїлі
likar

Баннерная сеть BANNER.UA

Погода Львові » Україна

Проведите свой отдых в Грибовке.