Комунальна 5-та міська клінічна лікарня

м. Львів, вул. Коновальця, 26, 79013
www.k5mkl.lviv.ua


Тел. (032) 237-87-32, 237-87-32

 

 

 

Про нас

Комунальна 5-та міська клінічна лікарня знаходиться на території Франківського району м. Львова. Надає кваліфіковану і якісну стаціонарну медичну допомогу 160тис. населення району, а також частині населення Залізничного та Галицького районів.

Управління комунальною 5-ою міською клінічною лікарнею здійснюється відповідно до статуту зареєстрованого у відділі реєстрації та ліцензування Управління промисловості та підприємництва від 29 квітня 2003 року № запису 13799, на основі поєднання прав власника щодо господарського використання майна і принципів самоврядування трудового колективу. Також у лікарні є ліцензія на медичну практику, видана 16 жовтня 2006р., та свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 26.08.2008р.

Власник, тобто Львівська міська рада, здійснює свої права по управлінню лікарнею через уповноважений ним орган – Управління охорони здоров'я Львівської міської ради.

Управління діяльністю лікарні здійснюється у відповідності з річним планом роботи та графіком організаційних завдань.

Посадові особи в лікарні на всіх ієрархічних рівнях мають розроблені посадові інструкції.

Щосереди о 900 год. головний лікар проводить оперативні наради з заступниками та завідувачами структурних підрозділів лікарні. Щомісячно проводяться Медичні ради за участю головного лікаря, заступників, завідувачів відділень та лікарів.

Щоденно зранку о 900 год. проходить оперативне інформування про чергування лікарів в лікарні, о 915 год. проходить обговорення поточних справ головним лікарем з адміністративно-господарським персоналом. Прийом громадян головним лікарем здійснюється: понеділок 1000-1300год., вівторок-четвер 1400-1800год., п’ятниця 1000-1300год.

Завідувачі відділень, головна та старші медсестри, також проводять оперативні наради зі своїми підлеглими у фіксовані дні тижня.

Екстрені оперативні наради головний лікар проводить з окремих питань, які вимагають термінового втручання і з обмеженим колом посадових осіб, які мають до цього пряме відношення.

В лікарні розгорнуто 430 ліжок, функціонує 7 стаціонарних відділень: терапевтичне, гематологічне, нефрологічне, пульмонологічне, хірургічне, урологічне, неврологічне; міський гастроентерологічний центр і відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Поліклінічне відділення для дорослих на 445 відвідувань в зміну обслуговує 40,5тис. населення, дитяче поліклінічне відділення обслуговує 9,5тис. населення.

 

В районі обслуговування лікарні знаходяться наступні навчальні заклади:

- Середні школи - 12 (5335 уч.)

- Дошкільні установи - 10 (1276 діт.)

- Український державний лісотехнічний університет - 3400

- ЗУІ „Інформаційних новітніх технологій та управління” - 1300

- 2 будинки дитини - 193 діт.

- школа-інтернат кардіологічного профілю - 400 діт.

- музичне училище - 210 уч.

Також на території обслуговування лікарні знаходиться найбільше комунальне підприємство МКП "Львівелектротранс" з кількістю працівників 960чол.

Роботу відділів лікарні забезпечують параклінічні підрозділи: лабораторно-діагностичне відділення, відділення функціональної діагностики, фізіотерапевтичне відділення, відділення променевої діагностики та ендоскпії.

Широко впроваджується стаціонар замінні форми лікування: денний стаціонар на 90 ліжок, "стаціонари вдома".

Лікарня є клінічною базою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, науково-дослідного інституту патології крові та трансфузійної медицини і Львівського державного медичного коледжу.

Неврологічне, пульмонологічне, нефрологічне відділення та міський гастроентерологічний центр несуть функції міських відділень. Керівники пульмонологічного, нефрологічного відділень є позаштатними міськими спеціалістами, а гематологічного відділення та міського гастроентерологічного центру - обласними спеціалістами. Консультативна допомога надається, як мешканцям м. Львова так і області.

При пульмонологічному відділенні функціонує міський кабінет "Pulmis".

В лікарні працює 932 чоловік, з них: 177 – лікарів, в т.ч. 86 чол. вищої категорії, 46 чол. першої категорії, 415 – середній медичний персонал, 200 – молодший медичний персонал, 140 – інші.

Комунальна 5-та міська клінічна лікарня приймає активну участь у виконанні національних і регіональних програм, з профілактики і лікування населення району, обслуговування.

Станом на 01.01.2010 року на "Д" обліку в поліклініці для дорослих знаходиться 22469 хворих. Загальна смертність населення складає 8,76. Питома вага померлих в працездатному віці від усіх померлих складає 14,1%. Померли в працездатному віці від хвороб серцево-судинної системи – 21 чол., в т.ч. інфаркту міокарду – 3, ЦВХ – 7 чол., онкозахворювань – 14 чол., органів дихання – 3 чол., хвороб органів травлення – 4 чол., травми – 4 чол., невизначені діагнози – 4 чол., алкогольна хвороба – 1 чол.

Показник природного приросту хоч і зменшився, однак носить позитивний характер і складає +0,64. Всього в районі обслуговування лікарні 95 хворих на туберкульоз, з них вперше виявлено 25 хворих. Дітей хворих на активний туберкульоз немає.

У 2009 році дитячому поліклінічному відділенні присвоєно статус "Лікарня доброзичлива до дитини". На виконання міської програми з охорони дитинства профілактичні щеплення виконані на 80,4%. Щомісячно проводиться рейтинг по виконанню планових щеплень та міграції дітей в розрізі дільниць та дошкільних установ. Проведено 100% оздоровлення дітей інвалідів. Знижено показник малюкової смертності з 14,7 до 10,6%. Натомість виріс показник травматизму у дітей до 260 випадків. Зменшився об’єм диспансеризації дітей з 350,7 до 344,7.

У 2009 році у стаціонарних відділеннях проліковано 12328 хворих. Середнє число днів перебування на ліжку по лікарні 12,4. План ліжкоднів по лікарні виконано на 98,1%. З неповним навантаженням працювали відділення: терапевтичне – 86,2%, нефрологічне – 97,5%, хірургічне – 84,5%, урологічне – 86,2%. З перевантаженням працювали відділення: неврологічне – 103,7%, гематологічне – 104,9%, пульмонологічне – 115,4%. Знизився показник первинного виходу на інвалідність з 29,1 до 23,2 на 10 тис. населення.

Історія

До 23.02.1950р. установа називалась Львівський науково-дослідний інститут переливання крові. З 23.02.1950р. Львівський науково-дослідний інститут переливання крові перейменований на обласну клінічну лікарню невідкладної допомоги на основі рішення львівського облвиконкому №50 від 20.02.1950р. Згодом згідно рішення Львівського облвиконкому №64 від 27.01.1956р. обласна клінічна лікарня невідкладної допомоги перейменована на 5-ту клінічну лікарню залізничного району м. Львова. А в 1958р. 5-та клінічна лікарня Залізничного району м. Львова перейменована на 5-ту клінічну лікарню на основі рішення Львівського облвиконкому № 27 від 17.04.1958р.. А вже пізніше в 1999р. на основі наказу Управління охорони здоров'я  м. Львова №25 від 02.03.1999р. 5-ту клінічну лікарню перейменовано на комунальну 5-ту міську клінічну лікарню.

З 1996 року лікарню очолив головний лікар Матвієв Богдан Михайлович -  попередниками якого були Романишин Юрій Іванович, Постоєнко Євген Миколайович, Полатайко Євген Миколайович.

Комунальна 5-та міська клінічна лікарня знаходиться на території Франківського району м. Львова і надає кваліфіковану і якісну стаціонарну медичну допомогу 160тис. населення району, а також частині населення Залізничного та Галицького районів.

Відділеня

Приймальне відділення

Терапевтичне відділення

Гематологічне відділення

Пульмонологічне відділення

Урологічне відділення

Неврологічне відділення

Нефрологічне відділення

Хірургічне відділення

Міський гастроентерологічний центр

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Доросле поліклінічне відділення

Дитяче поліклінічне відділення

Жіноча консультація

Клініко-діагностична та ургентна лабораторії

Адміністрація

Матвієв Богдан МихайловичМатвієв Богдан Михайлович

 

Головний лікар комунальної 5-ї

міської клінічної лікарні

 

Матвієв Б.М. працює на посаді головного лікаря комунальної 5-ої міської клінічної лікарні з квітня 1996р. Стаж роботи організатором охорони здоров'я 15 років. Загальний стаж роботи 30 років.

Закінчив Львівський державний медичний інститут в 1980 році.

З 1976 по 1980 р. – санітар, фельдшер СШМД.

З 1980р. – 1982р. – інтернатура по дитячій хірургії і робота по спеціальності в дитячому хірургічному відділенні Кустанайської обласної лікарні.

З 1983р. по 1989р. працював на посаді лікаря-травматолога 5-ої міської клінічної лікарні.

З 1989р. Львівський обласний госпіталь для ІВВ. Прийнятий на посаду лікаря-ортопеда відділу кістково-суглобного туберкульозу.

З 06.11.1991р. по 02.04.1996р. працював на посаді заступника начальника ГІВВ.

В 1996 році пройшов курси з організації та управління охороною здоров'я на факультеті післядипломної освіти Львівського медичного університету. Отримав рекомендацію на присвоєння першої кваліфікаційної категорії.

З 1999 р. по 2003р. – навчався на спец. – правничому факультеті Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю правознавство, 19.02.03р. присвоєно кваліфікацію юрист.

В 2001 році присвоєна вища кваліфікаційна категорія лікаря по „Організації і управлінні охороною здоров'я”.

 

 


 

 

Баса Кіндрат Володимирович

Баса  Кіндрат Володимирович

Заступник головного лікаря з

медичної роботи

 

Баса  К.В. працює на посаді заступника головного  лікаря з медичної роботи з жовтня 2003року. Стаж роботи організатором  охорони здоров'я 37 років, загальний стаж роботи 39років.

Закінчив  Львівський державний медичний інститут у 1970р.

З 1970р. по 1971р – інтернатура по педіатрії  на базі Комунальної міської дитячої  лікарні Ів. Франківської області.

З 1971р. по 1972р. працював на посаді лікаря педіатра Войнилівської райлікарні № 2 Ів. Франківської області.

З лютого 1972р. по травень 1981р.  працював на посаді заступника головного лікаря з лікувальної роботи Войнилівської райлікарні № 2.

З червня 1981р. по квітень 1988р. на посаді заступника головного лікаря з лікувальної  роботи 6-ої міської лікарні м. Львова.

З квітня 1988р. по жовтень 2003р. – головний лікар Комунальної 4-ої міської клінічної лікарні м. Львова.

В 2009р. пройшов курси з організації  та управління охороною здоров'я на факультеті післядипломної освіти Львівського Національного медичного університету.

Отримав рекомендацію на присвоєння першої кваліфікаційної  категорії.

У 2009р. пройшов курс тематичного удосконалення "Клінічна імунологія"

 

 


 

 

Білозір Руслана Йосипівна

Білозір Руслана Йосипівна

Заступник головного лікаря по дитинству

 

З 1989р.і по даний час Білозір  Р.Й. працює на посаді заступника головного  лікаря по дитинству.

В червні 1975р. закінчила навчання на педіатричному факультеті Львівського державного медичного інституту, одержала диплом за спеціальністю лікар-педіатр.

1976-1981 рр. працювала дільничим лікарем-педіатром в 2-й міській лікарні м. Львова.

1981-1983рр. закінчила клінічну ординатуру Львівського державного медичного інституту за спеціальністю „педіатрія”.

1984р.-1989р.  працювала завідуючою педіатричним відділенням 5-ої МКЛ.

За час її керівництва  робота відділення постійно вдосконалюється. З метою покращення надання медичної допомоги дітям :

- проведено реорганізацію дільничної  служби – педіатрична служба  працює за принципом „єдиного” педіатра;

- постійно вдосконалює і розширює  діагностичну базу дитячої поліклініки  та кабінети відповідного лікування;

- створена централізована картотека  з імунопрофілактики (дільниці, установи, школи). З 2004 р. впроваджена комп’ютерна програма з імунопрофілактики.

- з квітня 2004р. діти підліткового  віку передані в дитячу поліклініку,  налагоджено облік по дільницях,  школах, учбових закладах, створено  інформаційну базу даних здоров'я  цієї групи дітей;

- велика увага приділяється навчанню медичного персоналу відділення.

Контакти

Комунальна 5-та міська клінічна лікарня

м. Львів, вул. Коновальця, 26, 79013
www.k5mkl.lviv.ua


Тел. (032) 237-87-32, 237-87-32

 

Коментарі  

 
+3 #1 Іроденко І.А. 17.08.2010 18:04
Баса Кіндрат Володимировий прекрасна людина, він лікар від Бога. У цього чоловіка світла голова та золоті руки.
Цитувати
 
 
+2 #2 Погребницький Петро 31.10.2010 17:33
Абсолютно згідний. Кіндрат Володимирович неодноразово допомагав і мені, і моїй родині. Крім того, що він природжений лікар, він ще й цікавий співрозмовник. Ця людина лікує не лише тіло, а й душу. Велике спасибі за те що він у нас є!!!
Цитувати
 
 
+8 #3 Любов Качмар 17.03.2011 18:40
Знаючи фахівців цієї установи - щире вам дякую за вашу роботу! ;-)
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Проведите свой отдых в Грибовке.